SENIORGANG - Hver tirsdag
kl. 10.00 - 12.00 Hele året  fra Kernehuset*
ca. 2 – 3 – 5 – 7 og 9 km
 
ONSDAGSGANG kl. 18.30 fra Kernehuset*
fra ca. d. 1/4 til ca. d. 31/8
ca. 5 og 10 km
 
LØRDAGSGANG kl. 10.00 fra Kernehuset*
fra ca. d. 1/9 til ca. d. 31/3
ca. 5 og 10 km)

Hvor hurtigt går vi?
De 3 hold på 2 - 3 og 5 km går ikke særlig hurtigt.
7 og 9 km holdne går ca. 5 km i timen, et tempo de fleste kan klare.
 

Aktiviteter


NOVEMBER 2018
02.11 fredag Hillerød Hillerødsholmskolen - BANKO
03.11 lørdag Kernehuset Karin og Henrik
06.11 tirsdag Kernehuset Kurt L+Kurt J, Per/Henrik, Peter, Ole, Grethe og Annette
10.11 lørdag Kernehuset Lis og Peter
13.11 tirsdag Kernehuset Kurt L+Kurt J, Per/Henrik, Peter, Ole, Grethe og Annette
17.11 lørdag Hillerød Hillerødsholmskolen - Løvfaldsvandring
20.11 tirsdag Kernehuset Kurt L+Kurt J, Per/Henrik, Peter, Ole, Grethe og Annette
22.11 torsdag Hillerød Hillerødsholmskolen - Generalforsamling
24.11 lørdag Hillerød  Egnsvandring - Gerda og Benny
27.11 tirsdag Kernehuset Kurt L+Kurt J, Per/Henrik, Peter, Ole, Grethe og Annette

 DECEMBER 2018
01.12 lørdag Kernehuset Karin og Henrik
02.12 søndag   Julemærkemarch
04.12 tirsdag Kernehuset  Julefrokost
08.12 lørdag Kernehuset Bodil og Jørgen
11.12 tirsdag Kernehuset  Kurt L+Kurt J, Per/Henrik, Peter, Ole, Grethe og Annette
15.12 lørdag Kernehuset Per og Annie
18.12 tirsdag Kernehuset Kurt L+Kurt J, Per/Henrik, Peter, Ole, Grethe og Annette
22.12 lørdag   AFLYST
27.12 torsdag Kernehuset Julemotionstur 
29.12 lørdag Kernehuset Karin og Henrik
 
JANUAR 2019
05.01 lørdag Kernehuset Morgenmad og Nytårskur
06.01 søndag København Havfruemarch
08.12 tirsdag Kernehuset Kurt L+Kurt J, Per/Henrik, Peter, Ole, Grethe og Annette
12.01 lørdag Kernehuset Lis og Peter


%MCEPASTEBIN%

Efter vandring er der hygge i Kernehuset med kaffe/te, som medlemmerne selv medbringer - Øl, sodavand, vand og bitter kan købes.

 

*) EGNSVANDRINGER:
Alle har muighed for at lave "sin egen tur" - en egnsvandring.
Start er typisk et andet sted end fra Kernehuset. Egnsvandringer er altid bekrevet i "Kerneposten", hvorfor planlægning af egnsvandriner altid skal ske i god tid.
Listen, hvor man vælger dato og påfører startsted, ligger i Kernehuet.
Giv besked til redaktøren - se dato for deadline Kerneposten - Kontakt eventuelt
Jytte Duus, Uvelse Park 39, 3550 Slangerup, jyduus@privatmail.dk