SENIORGANG - Hver tirsdag
kl. 10.00 - 12.00 Hele året  fra Kernehuset*
ca. 2 – 3 – 5 – 7 og 9 km
 
ONSDAGSGANG kl. 18.30 fra Kernehuset*
fra ca. d. 1/4 til ca. d. 31/8
ca. 5 og 10 km
 
LØRDAGSGANG kl. 10.00 fra Kernehuset*
fra ca. d. 1/9 til ca. d. 31/3
ca. 5 og 10 km)

Hvor hurtigt går vi?
De 3 hold på 2 - 3 og 5 km går ikke særlig hurtigt.
7 og 9 km holdne går ca. 5 km i timen, et tempo de fleste kan klare.
 

Aktiviteter

JANUAR 2019
05.01 lørdag Kernehuset Morgenmad og Nytårskur
06.01 søndag København Havfruemarch
08.01 tirsdag Kernehuset Kurt L, Kurt J, Henrik, Peter, Ole, Leif, Grethe og Annette
12.01 lørdag Kernehuset Lis/Per og Peter
15.01 tirsdag Kernehuset Kurt L, Kurt J, Henrik, Peter, Ole, Leif, Grethe og Annette
19.01 lørdag Kernehuset Bodil og Jørgen
22.01 tirsdag Kernehuset Kurt L, Kurt J, Henrik, Peter, Ole, Leif, Grethe og Annette
26.01 lørdag Kernehuset Leif og Peter
29.01 tirsdag Kernehuset Kurt L, Kurt J, Henrik, Peter, Ole, Leif, Grethe og Annette

 FEBRUAR 2019
01.02 fredag Hillerød Hillerødsholmskolen - BANKO
02.02 lørdag Kernehuset Karin og Henrik
05.02 tirsdag Kernehuset Kurt L, Kurt J, Henrik, Peter, Ole, Leif, Grethe og Annette
09.02 lørdag Kernehuset Per og Annie
12.02 tirsdag Kernehuset Kurt L, Kurt J, Henrik, Peter, Ole, Leif, Grethe og Annette
16.02 lørdag Hillerød Thora/Eva og Peter
19.02 tirsdag Kernehuset Kurt L, Kurt J, Henrik, Peter, Ole, Leif, Grethe og Annette
23.02 lørdag Hillerød Lis/Per og Frank
26.02 tirsdag Kernehuset Kurt L, Kurt J, Henrik, Peter, Ole, Leif, Grethe og Annette

MARTS  2019
01.03 fredag Hillerød Hillerødsholmskolen - BANKO
02.03 lørdag Kernehuset Karin og Henrik
05.03 tirsdag Egnsvandring Kurt L, Kurt J, Henrik, Peter, Ole, Leif, Grethe og Annette
09.03 lørdag Kernehuset Bodil og Jørgen
12.03 tirsdag Kernehuset Kurt L, Kurt J, Henrik, Peter, Ole, Leif, Grethe og Annette
16.03 lørdag   HILLERØD-VANDRING -  Hillerødsholmskolen
23.03 lørdag Kernehuset Per og Annie
26.03 tirsdag Kernehuset Kurt L, Kurt J, Henrik, Peter, Ole, Leif, Grethe og Annette
30.03 lørdag Kernehuset Leif og Peter

 
  

Efter vandring er der hygge i Kernehuset med kaffe/te, som medlemmerne selv medbringer - Øl, sodavand, vand og bitter kan købes.

 

*) EGNSVANDRINGER:
Alle har muighed for at lave "sin egen tur" - en egnsvandring.
Start er typisk et andet sted end fra Kernehuset. Egnsvandringer er altid bekrevet i "Kerneposten", hvorfor planlægning af egnsvandriner altid skal ske i god tid.
Listen, hvor man vælger dato og påfører startsted, ligger i Kernehuet.
Giv besked til redaktøren - se dato for deadline Kerneposten - Kontakt eventuelt
Jytte Duus, Uvelse Park 39, 3550 Slangerup, jyduus@privatmail.dk