SENIORGANG - Hver tirsdag
kl. 10.00 - 12.00 Hele året  fra Kernehuset*
ca. 2 – 3 – 5 – 7 og 9 km
 
ONSDAGSGANG kl. 18.30 fra Kernehuset*
fra ca. d. 1/4 til ca. d. 31/8
ca. 5 og 10 km
 
LØRDAGSGANG kl. 10.00 fra Kernehuset*
fra ca. d. 1/9 til ca. d. 31/3
ca. 5 og 10 km)

Hvor hurtigt går vi?
De 3 hold på 2 - 3 og 5 km går ikke særlig hurtigt.
7 og 9 km holdne går ca. 5 km i timen, et tempo de fleste kan klare.
 

Aktiviteter

 
MARTS 
02.03 Fredag BANKO Hillerødsholmskolen
03.03. lørdag Kernehuset Per og Annie
06.03 tirsdag Kernehuset Kurt L+Kurt J, Inger, Jann, Ole, Peter og Annette
10.03 lørdag Kernehuset Jann og Karin
13.03 tirsdag Kernehuset Kurt L+Kurt J, Inger, Jann, Ole, Peter og Annette
17.03 lørdag Hillerød-Vandring Hillerødsholmskolen
20.03 tirsdag Kernehuset Kurt L+Kurt J, Inger, Jann, Ole, Peter og Annette
24.03 lørdag Kernehuset Karin og Henrik
25.03 søndag Krudtuglevandring Frederiksværk
27.03 tirsdag Kernehuset Kurt L+Kurt J, Inger, Jann, Ole, Peter og Annette
31.03 lørdag PÅSKE Ingen vandring
 
 
 APRIL
03.04  tirsdag Kernehuset            Kurt L+Kurt J, Inger, Jann, Ole, Peter og Annette
07.04 lørdag Aflyst fra Kernehuset pga Forårsmarch i Allerød
08.04 søndag Mølleåvandring  

Efter vandring er der hygge i Kernehuset med kaffe/te, som medlemmerne selv medbringer - Øl, sodavand, vand og bitter kan købes.

 

*) EGNSVANDRINGER:
Alle har muighed for at lave "sin egen tur" - en egnsvandring.
Start er typisk et andet sted end fra Kernehuset. Egnsvandringer er altid bekrevet i "Kerneposten", hvorfor planlægning af egnsvandriner altid skal ske i god tid.
Listen, hvor man vælger dato og påfører startsted, ligger i Kernehuet.
Giv besked til redaktøren - se dato for deadline Kerneposten - Kontakt eventuelt
Jytte Duus, Uvelse Park 39, 3550 Slangerup, jyduus@privatmail.dk