Grib Sø
 

Kerneposten

Kerneposten

Indlæg til bladet afleveres i Kernehuset eller sendes til Jytte Duus, Uvelse Park 39, 3550 Slangerup -   jyduus@privatmail.dk  - så det er redaktøren i hænde senest på datoen for deadline - gerne før.
 
Datoer  2017/2018
 
   Deadline  Udkommer
 Blad 2  5./3- 2017  1/4-2017                 
 Blad 3  4/6-2017  1/7-2017
 Blad 4  3/9-2017  1/10-2017
 Blad 1  26/11-2017  1/1-2018